عنوان مزایدهتاريخ انتشارآخرين مهلت
شهرداری بندرعباس( سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری) در نظر دارد فراخوان عمومی یک مرحله ای مزایده عمومی بهره برداری از 5 مکان به صورت اجاره در بوستان های سطح شهر 1402/02/271402/03/03
آگهی مزایده واگذاری تعدادی کانکس و جایگاه در سطح شهر ،پارکینگ بازارچه 22 بهمن ، رستوران واقع در میدان میوه و تره بار و غرف واقع در بازارچه صدف1 سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری بندرعباس1401/12/241401/12/26
شهرداری بندرعباس(سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر) در نظر دارد فراخوان عمومی یک مرحله ای مزایده عمومی (اماکن تجاری) شهرداری بندرعباس 1401/12/221401/12/28
آگهی مزایده عمومی سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بندر عباس 1401/11/181401/11/24
آگهی مزایده عمومی سازمان سیما منظرو فضای سبز شهرداری بندر عباس 1401/11/171401/11/23
آگهی مزایده عمومی سازمان سیما منظرو فضای سبز شهری شهرداری بندر عباس1401/11/171401/11/23
فراخوان عمومی یک مرحله ای مزایده عمومی بهره برداری از یک باب غرفه جهت راه اندازی رستوران سنتی واقع در بوستان ولایت 1401/11/111401/11/17
شهرداری بندرعباس (سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری) 1401/10/261401/11/1
مزایده عمومی شهرداری بندرعباس1401/10/171401/10/24
آگهی مزایده 9 باب کانکس و 3 جایگاه واقع در سطح شهر سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری بندرعباس1401/10/121401/10/17
فراخوان عمومی یک مرحله ای مزایده عمومی املاک شهرداری بندرعباس 1401/9/231401/9/29
مزایده اجاره دو باب مغازه یک مرحله ای سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندرعباس1401/9/211401/9/27
مزایده عمومی واگذاری محل نصب تابلوهای تبلیغاتی در محدوده فضای سبز شهری مناطق چهارگانه1401/9/11401/9/6
فراخوان عمومی یک مرحله ای مزایده عمومی بهره برداری از 8 مکان در بوستان های سطح شهر 1401/8/231401/8/28
آگهی مزایده عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداری بندرعباس 1401/7/271401/8/3
مزایده عمومی واگذاری محل نصب تابلوهای تبلیغاتی در محدوده فضای سبز شهری منطقه چهار1401/7/201401/7/27
مزایده عمومی واگذاری محل نصب تابلوهای تبلیغاتی در محدوده فضای سبز شهری منطقه دو1401/7/201401/7/27
مزایده عمومی واگذاری محل نصب تابلوهای تبلیغاتی در محدوده فضای سبز شهری منطقه سه 1401/7/201401/7/27
مزایده عمومی یک مرحله ای اجاره 6 باب مغازه 1401/7/201401/7/27
مزایده عمومی واگذاری محل نصب تابلوهای تبلیغاتی در محدوده فضای سبز شهری منطقه یک 1401/7/201401/7/27
مزایده عمومی یک مرحله ای سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندرعباس 1401/6/231401/6/29
مزایده عمومی یک مرحله ای سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری1401/6/81401/6/13
شهرداری بندرعباس در نظر دارد فراخوان عمومی یک مرحله ای مزایده عمومی املاک( اداری-تجاری) شهرداری بندرعباس 1401/5/291401/6/5
اصلاحیه آگهی مزایده عمومی املاک( اداری –تجاری) شهرداری بندرعباس مورخ 12/4/14011401/04/22
شهرداری بندرعباس در نظر دارد فراخوان عمومی یک مرحله ای مزایده عمومی املاک( اداری-تجاری) شهرداری بندرعباس 1401/4/121401/4/18
آگهی مزایده ساماندهی دستفروشان خیابان حافظ و گاریهای واقع در سطح بازار و اطراف آن سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری بندرعباس1401/3/231401/3/29
آگهی مزایده عمومی حضوری (حراج ) سازمان سیما منظر و فضای سبز شهرداری بندرعباس1400/12/121400/12/18
آگهی مزایده عمومی حضوری (حراج ) سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی بندر عباس1400/12/111400/12/14
آگهی مزایده فروش پسماند حاصل از عرضه آبزیان واقع در بازار ماهی فروشان بندرعباس1400/12/31400/12/22
فراخوان عمومی یک مرحله ای اجاره 7 غرفه واقع در بوستانهای سطح شهر 1400/10/281400/11/3
آگهی مزایده ساماندهی . سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری بندرعباس1400/11/101400/11/27
آگهی مزایده ساماندهی گاریهای فعال در محدوده بازار شهرداری بندرعباس1400/11/101400/11/27
آگهی مزایده 2 باب کانکس و یک جایگاه واقع در سطح شهر سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری بندرعباس1400/11/101400/11/27
آگهی مزایده خدمات وابسته (ضایعات دام و آلایش بران کشتارگاه) شهرداری بندرعباس1400/11/101400/11/27
آگهی مزایده فروش پسماند حاصل از عرضه آبزیان بازار ماهی فروشان سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری بندرعباس1400/11/21400/11/9
آگهی مزایده اجاره 23 مورد غرفه عرضه ماهی، مرغ، میوه و گوشت بازار ماهی فروشان وجایگاه ATM میدان میوه و تره بار سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری بندرعباس1400/10/181400/10/25
بسمه تعالی آگهی مزایده اجاره شش مورد غرفه و تابلو تبلیغاتی واقع در بوستانهای سطح شهر1400/9/81400/9/11
(( آگهی تجدید مزایده عمومی )) شهرداري بندرعباس 1400/7/121400/7/21
(( آگهی تجدید مزایده عمومی )) شهرداري بندرعباس1400/7/41400/7/14
« آگهی مزایده عمومی » سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بندرعباس 1400/6/21400/6/10
((آگهی مزایده )) سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداري بندرعباسدر نظر دارد نسبت به برگزاری فراخوان مزایده طبق جدول ذیل اقدام نماید.1400/5/251400/6/8
بسمه تعالی (( آگهی تجدید مزایده عمومی )) شهرداري بندرعباس در نظر دارد1400/4/91400/4/19
آگهی مزایده عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بندرعباس 1400/3/251400/4/7
آگهی مزایده عمومی سازمان سیما منظرو فضای سبز شهرداری بندر عباس1400/3/181400/3/31
« آگهی مـزایـده عمومی » سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بندرعباس 1400/3/181400/3/26
((آگهی مزایده )) سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداري بندرعباس 1400/3/81400/3/18
آگهی مزایده عمومی » سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بندرعباس1400/2/281400/3/5
((آگهی مزایده عمومی)) سازمان مدیریت پسماند شهرداري بندرعباس1400/2/201400/2/28
((بسمه تعالي)) (( اصلاحیه دوم )) آگهی مزایده املاک شهرداری مرکزی بندرعباس مورخ 31/1/1400 به شرح ذیل اصلاح می گردد:
((بسمه تعالي)) آگهی مزایده املاک شهرداری مرکزی بندرعباس مورخ 31/1/1400 به شرح ذیل اصلاح می گردد:
بسمه تعالی (( آگهی مزایده عمومی )) شهرداري بندرعباس 1400/2/191400/2/29
(( آگهی مزایده عمومی )) شهرداري بندرعباس در1400/1/311400/2/8
اصلاحیه آگهی سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس اجاره 4 عدد تابلو تبلیغاتی در مورخ 12/12/99
((آگهی مزایده )) سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداري بندرعباس 1399/12/121399/12/20
« آگهی مـزایـده عمومی » سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بندرعباس 1399/12/111399/12/19
(( اصلاحیه دوم )) پیرو اصلاحیه اول موضوع آگهی مزایده عمومی مورخ 19/11/99 سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی 1399/11/26
موضوع آگهی مزایده عمومی مورخ 19/11/99 سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بندرعباس 1399/11/26
اصلاحیه آگهی مزایده املاک شهرداری بندرعباس مورخ 18/11/991399/11/26
آگهی مزایده عمومی حضوری (حراج ) سازمان سیما منظرو فضای سبز شهرداری بندر عباس1399/11/251399/12/6
(( آگهی مزایده عمومی )) سازمان سیما منظرو فضای سبز شهرداری بندر عباس1399/11/251399/12/6
« آگهی مـزایـده عمومی » سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بندرعباس 1399/11/191399/11/28
بسمه تعالی (( آگهی مزایده عمومی )) شهرداري بندرعباس1399/11/181399/11/27
آگهی مزایده عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بندرعباس 1399/11/151399/11/26
« آگهی مـزایـده عمومی (مرحله دوم ) » سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بندرعباس1399/11/151399/11/26
« آگهی تجدید مـزایـده حضوری (حراج) » سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بندرعباس 1399/11/131399/11/27
« آگهی تجدید مـزایـده حضوری (حراج) » سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بندرعباس 1399/11/131399/11/27
« آگهی مـزایـده عمومی » سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بندرعباس 1399/11/11399/11/11
آگهی مزایده سازمان سیما منظرو فضای سبز شهرداری بندر عباس با موضوع واگذاری 20 مکان واقع در بوستان ها و سطح شهر مورخ 13/10/99 لغو می گردد.1399/10/30
« آگهی مـزایـده حضوری (حراج) » سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بندرعباس 1399/10/241399/11/11
« آگهی مـزایـده عمومی » سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بندرعباس 1399/10/241399/11/5
((بسمه تعالي)) اصلاحیه آگهی مزایده سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بندرعباس مورخ 23/10/991399/10/24
« آگهی مـزایـده عمومی » سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بندرعباس 1399/10/231399/11/4
اصلاحیه آگهی مزایده املاک شهرداری بندرعباس مورخ 8/10/99 1399/10/13
آگهی مزایده عمومی سازمان سیما منظرو فضای سبز شهرداری بندر عباس 1399/10/131399/10/23
(( آگهی مزایده عمومی )) شهرداري بندرعباس1399/10/81399/10/16
((آگهی مزایده عمومی )) سازمان آرامستان بهشت زهرا (س) شهرداری بندر عباس1399/9/231399/10/6
باسمه تعالی ((آگهی مزایده )) سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداري بندرعباس1399/9/81399/9/19
آگهی مزایده عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بندرعباس1399/9/81399/9/19
آگهی مزایده عمومی سازمان سیما منظرو فضای سبز شهرداری بندر عباس1399/8/281399/9/8
« آگهی مـزایـده عمومی » سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بندرعباس1399/8/261399/9/4
« آگهی مـزایـده عمومی بصورت حضوری (حراج) » سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بندرعباس 1399/8/261399/9/10
اصلاحیه سوم آگهی مزایده املاک شهرداری بندرعباس مورخ 23/7/99 1399/8/6
آگهی مزایده عمومی سازمان سیما منظرو فضای سبز شهرداری بندر عباس1399/8/31399/8/17
اصلاحیه آگهی مزایده املاک شهرداری بندرعباس مورخ 23/7/99 1399/7/27
(( آگهی مزایده عمومی )) شهرداري بندرعباس1399/7/231399/8/5
((آگهی مزایده عمومی )) سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداري بندرعباس1399/7/221399/8/3
((بسمه تعالي)) اصلاحیه آگهی مزایده سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بندرعباس1399/7/21
(( آگهی مزایده )) سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری بندرعباس1399/7/201399/8/5
آگهی مزایده عمومی (حراج) سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندرعباس 1399/7/131399/7/27
آگهی مزایده سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بندرعباس 1399/7/91399/7/22
« آگهی مـزایـده عمومی بصورت حضوری (حراج) » سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بندرعباس1399/7/91399/7/22
« آگهی مـزایـده عمومی بصورت حضوری (حراج) » سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بندرعباس1399/7/91399/7/22
((بسمه تعالي)) اصلاحیه آگهی مزایده سازمان سیما منظرو فضای سبز شهرداری بندر عباس 1399/6/30
((بسمه تعالي)) اصلاحیه آگهی مزایده سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بندرعباس(غرفه های حسین آباد) مورخ 31/6/99
« آگهی مـزایـده عمومی بصورت حضوری (حراج) » سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بندرعباس 1399/7/11399/7/14
« آگهی مـزایـده عمومی » سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بندرعباس1399/7/11399/7/9
(( آگهی مزایده عمومی )) سازمان سیما منظرو فضای سبز شهرداری بندر عباس 1399/6/301399/7/12
(( آگهی مزایده عمومی )) شهرداري بندرعباس1399/6/291399/7/6
((آگهی مزایده )) شهرداري بندرعباس1399/6/241399/7/1
(( آگهی مزایده عمومی )) سازمان سیما منظرو فضای سبز شهرداری بندر عباس1399/6/101399/6/18
آگهی مزایده عمومی حضوری(حراجی ) سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداري بندرعباس 1399/6/51399/6/22
((آگهی مزایده )) سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداري بندرعباس 1399/6/51399/6/22
آگهی مـزایـده عمومی » سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بندرعباس1399/5/211399/5/29
آگهی مزایده عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بندرعباس1399/4/311399/5/13
لغو آگهی مزایده املاک
« آگهی مـزایـده عمومی » سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بندرعباس1399/4/231399/5/5
(( آگهی مزایده عمومی )) سازمان سیما منظرو فضای سبز شهرداری بندر عباس1399/4/171399/4/25
آگهی مزایده عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بندرعباس1399/4/181399/4/28
اصلاحیه آگهی مزایده سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بندرعباس(جایگاه ها یCNG) مورخ 17/3/99
آگهی مزایده عمومی املاک شهرداری بندرعباس1399/4/111399/4/21
اصلاحیه آگهی مزایده سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بندرعباس(جایگاه ها یCNG)
(( آگهی مزایده عمومی ))سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری1399/3/171399/3/31
آگهی مزایده عمومی سازمان سیما منظرو فضای سبز شهرداری بندر عباس1399/3/121399/4/1
مزایده عمومی سازمان سامندهی مشاغل شهرداری بندرعباس1399/3/71399/3/18
آگهی مزایده عمومی سازمان فضای سبز شهرداری بندرعباس1399/2/311399/3/12
((آگهی مزایده حضوری )) سازمان اتشنشانی بندرعباس1399/2/311399/3/12
صلاحیه آگهی مزایده عمومی(حراج) مورخ 28/11/98 سازمان عمران
« آگهی مـزایـده عمومی » سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بندرعباس1398/12/121398/12/21
((آگهی مزایده ))سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندرعباس1398/11/281398/12/6
آگهی مزایده عمومی(حراج)1398/11/281398/12/11
آگهی مزایده عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بندرعباس1398/11/271398/12/10
« آگهی مـزایـده عمومی » سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بندرعباس1398/11/271398/12/10
آگهی مزایده عمومی واگذاری 39 غرفه جهت عرضه موقت مایحتاج عمومی واقع دربوستانهای اسکان مهمانان نوروزی1398/11/271398/12/5
« آگهی مـزایـده عمومی » ماهی قرمز1398/10/241398/11/2
((آگهی مزایده )) اجاره بیلبورد1398/10/101398/10/18
(( آگهی مزایده عمومی )) جایگاه cng1398/10/91398/10/22
« آگهی مـزایـده عمومی » ماهی قرمز1398/10/41398/10/14
آگهی مزایده عمومی سازمان سیما منظرو فضای سبز شهرداری بندر عباس 1398/9/101398/9/18
« آگهی مـزایـده عمومی » سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بندرعباس1398/8/121398/8/21
آگهی مزایده عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداری بندرعباس1398/7/281398/8/13